1/5

MARIEHAMNS ROTARYKLUBB

 

Vi är 102 medlemmar som i olika ledande positioner representerar yrkesroller i det Åländska samhället. Klubben utgör en aktiv del inom Rotary International.

Ungdomsutbytet är en viktig fråga för oss. Åländska ungdomar erbjuds varje år möjlighet att resa ut i världen för att skaffa sig nya erfarenheter och vänner för livet. Omvänt utgör en del av ubytet att utländska ungdomar erbjuds möjlighet att bo ett år på Åland tillsammans med sina värdfamiljer. 
Vi träffas en gång per vecka på Hotell Arkipelag, där vi tar del av föredrag från olika delar av samhället samt diskuterar utvecklingsprojekt inom Rotary. End Polio Now var det senaste stora projektet där Mariehamns och Godby klubbarna hjälptes åt att samla in 50.000 euro som möjliggör att 100.000 barn i Afganistan kan vaccineras mot just polio.

4-fråge provet

​1. Är det sant?

2. Är det rättvist mot alla parter?

3. Kommer det att skapa goodwill och bättre vänskapsförhållanden?

4. Kommer det att vara till fördel för alla som det berör?
 
Läs mer om 4-fråge provet och vad det innebär här

Klubbledning

 • President Henrik Lindqvist

 • Past & Vicepresident Gyrid Högman

 • Inkommande president Björn Wennström

 • Sekreterare I Niklas Karlman

 • Sekreterare II Jim Häggblom

 • Skattmästare David Mattsson

 • Klubbmästare Styrelsen

Kommittéer

 • Internationellt utbyte: Katarina Fellman

 • Seniorkommittén: Björn-Olof Ehrnström

 • Rotary Foundation: Agneta Erlandsson-Björklund

 • PR-kommittén: Pia Nyberg

Veckomöten

Hotell Arkipelag, restaurangen

Varje fredag, ej helgdagar

Kl. 11:45-13:00

Rotarianer med gäster är välkomna.

Mötena sker på distans i maj.
Se instruktioner i veckobrevet. 
Fr o m den 5.6 träffas vi på hotell Arkipelag igen. Möjlighet att vara med
på distans finns fortfarande.

Är du ansvarig för ett intressant projekt, företag eller organisation? Ta kontakt med vår klubbmästare så försöker vi ordna en möjlighet för dig att presentera dina tankar på ett av våra veckomöten. Kontaktuppgifter hittar du här.

ROTARY INTERNATIONAL
 
 
T1920EN_PMS-C.png

Copyright © 2019 Mariehamns Rotaryklubb