top of page

Historien om landmärket Båken

På Kobba Klintar fanns länge en trä-båk som revs så sent som på 1960-talet. Vid ett rotarymöte omnämnde rotarybrodern Edgar Karlsson att han hade ritningar på båken och tankens  väcktes att återuppföra båken invid Sjökvarteret. Presidenten Karl-Erik Williams sa genast ja och även klubbmötet tände på idén och några svårigheter att få sponsorer var det inte. Med en finansiell garanti av Alandia-Bolagen (nämn övriga sponsorer här...) i ryggen satt rotarybröderna igång under Kaj Grundströms ledning att spika och måla sektionerna ute på Rundbergs Såg medan rotarybrodern Erik Sundblom såg till att stommen uppfördes på den tidigare helikopterplattan vid Sjöfartskvarteret som staden bredvilligt ställt till förfogande. 

 

Den 11te november 2005 kunde Båken överlämnas till staden och står nu som ett kännspakt landmärke och påminner om stadens sjöfartsrötter. 

 

Genom dessa fem insatser har klubben skapat en rad ”landmärken” som såväl binder ihop stadsbilden med stadens och Ålands historia som ger ett lyft åt hela stadsbilden. 

Text: Johan Dahlman

T2324EN_Horizontal_RGB.png
bottom of page