top of page

Är Rotary något för dig?

Rotary är en världsomspännande organisation för ledande personer inom affärsvärld och yrkesliv som ger humanitär service, verkar för högt ställda etiska krav inom samtliga yrkesområden och bidrar till fred och samförstånd i världen. Rotary har idag ca 1,2 miljoner medlemmar i drygt 31 000 klubbar i 166 länder. Rotary är en politiskt och religiöst obunden organisation, öppen för alla kulturer, etniska grupper och trosriktningar. Rotary grundades 1905.

Medlemmarna i en rotaryklubb utgör ett tvärsnitt av det lokala affärs- och yrkeslivet. Rotarys klubbar har veckovisa möten och medlemskap sker via en årlig antagningsprocess.
Rotary Internationals Rotary Foundation är en ideell stiftelse som främjar världsförståelse genom internationella humanitära serviceprogram samt utbildningsmässiga och kulturella utbyten. Stiftelsen vilar helt och hållet på frivilliga gåvor från rotarianer och andra som delar dess vision av en bättre värld. Sedan 1947 har Rotary Foundation delat ut över 1,1 miljarder USD i humanitära och utbildningsmässiga bidrag med lokala rotaryklubbar som initiativtagare och administratörer.
Läs mer om vad ett medlemskap i Mariehamns Rotaryklubb ger dig här
Här kan du läsa en längre text om Rotarys grundare Paul Harris
Ta gärna kontakt med vår sekreterare så får du mer information om hur du kan bli medlem i Mariehamns Rotaryklubb.
Ovan berättar Anita Häggblom, Godby Rotaryklubb (var distriktsguvernör 2020-2021) under ett hybridmöte om det senaste inom Rotary och välkomnar nya medlemmar till klubben. Alla är välkomna oavsett ålder, etnicitet, könsidentitet, religiositet eller kultur.

Därför är jag Rotarian

Nils-Erik Eklund

 

''För mig representerar Rotary ett kompetent och mycket omfattande nätverk och samtidigt många goda vänner på Åland och ute i världen, som har det gemensamma intresset att göra sitt bästa för människorna och samhället."

ROTARY INTERNATIONAL
 
 
T2223-EN-Horizontal-RGB.png
Rotary peace.jpg
bottom of page