top of page

Är Rotary något för dig?

Rotary är en världsomspännande organisation för aktiva personer inom affärsvärld och yrkesliv som ger humanitär service, verkar för högt ställda etiska krav inom samtliga yrkesområden och bidrar till fred och samförstånd i världen. Rotary har idag ca 1,4 miljoner medlemmar i drygt 46 000 klubbar i mer än 200 länder. Rotary är en politiskt och religiöst obunden organisation, öppen för alla kulturer, etniska grupper och trosriktningar. Rotary grundades 1905.

Medlemmarna i en rotaryklubb utgör ett tvärsnitt av det lokala affärs- och yrkeslivet. Rotarys klubbar har veckovisa möten och medlemskap sker via en årlig antagningsprocess.
Rotary Internationals Rotary Foundation är en ideell stiftelse som främjar världsförståelse genom internationella humanitära serviceprogram samt utbildningsmässiga och kulturella utbyten. Stiftelsen vilar helt och hållet på frivilliga gåvor från rotarianer och andra som delar dess vision av en bättre värld. Sedan 1947 har Rotary Foundation delat ut över 1,1 miljarder USD i humanitära och utbildningsmässiga bidrag med lokala rotaryklubbar som initiativtagare och administratörer.
Läs mer om vad ett medlemskap i Mariehamns Rotaryklubb ger dig här
Här kan du läsa en längre text om Rotarys grundare Paul Harris
Ta gärna kontakt med vår sekreterare så får du mer information om hur du kan bli medlem i Mariehamns Rotaryklubb.
Ovan berättar Anita Häggblom, Godby Rotaryklubb (var distriktsguvernör 2020-2021) under ett hybridmöte om det senaste inom Rotary och välkomnar nya medlemmar till klubben. Alla är välkomna oavsett ålder, etnicitet, könsidentitet, religiositet eller kultur.

Därför är jag Rotarian

Nils-Erik Eklund

 

''För mig representerar Rotary ett kompetent och mycket omfattande nätverk och samtidigt många goda vänner på Åland och ute i världen, som har det gemensamma intresset att göra sitt bästa för människorna och samhället."

ROTARY INTERNATIONAL
 
 
T2324EN_Horizontal_RGB.png
Rotary peace.jpg
2621_AlandsGK_Photographer_JacobSjoman_V1_zoomedin copy björn hemsida.jpg

Björn Wennström

"När jag först fick frågan om att närvara vid en Rotarylunch kände jag inte till vad Rotary stod för. Idag är jag tacksam för det nätverk som Rotary har gett mig lokalt men även internationellt. Trots att jag inte har möjlighet att närvara på alla veckomöten deltar jag så ofta jag kan och bidrar dessutom på olika sätt i de projekt som klubben regelbundet genomför."

Katarina Fellman

 

''Rotarys motto, omtanke utan egennytta, tilltalar mig. När vi inom Rotary genomför projekt, både lokalt och internationellt, har jag slagits av den mångfald av olika kompetenser och erfarenheter som finns inom nätverket och vad allt vi kan åstadkomma när vi är många som bidrar. Nätverket har gett mig nya vänner, men också nya insikter inom många områden.
Särskilt glad är jag över klubbens engagemang för det internationella ungdomsutbytet, för fredsarbetet och för Östersjömiljön."

ka8JQj6M.jpeg
bottom of page