top of page

Fågeltornet

 

SVENSKA

Mariehamns Rotaryklubb bildades 1947 och är en del av den världsomfattande Rotary-organisationen. Rotary är ett servicenätverk för  handlingskraftiga människor. Rotary samlar likasinnade människor för välgörande arbete på hemorten och i världen. Rotarys verksamhet styrs av höga etiska principer. Genom åren har Mariehamns Rotaryklubb donerat sex landmärken till staden; Kvarnen, Flisö Ankare, Mistklockan, Lindarna, Båken och Skaterampen.

Fågeltorn för överblick av våtmarken och fågellivet.

Fågeltornet är uppfört av Mariehamns Rotaryklubb i september 2022 i samarbete med Mariehamns stad och Ålands fågelskyddsförening. Tornet möjliggör en överblick av våtmarken och dess fågelliv och är en del av Mariehamns Rotaryklubbs satsning på Östersjöfrågor.


Mariehamns Rotaryklubb

 

 

FINSKA

Maarianhaminan Rotaryklubi on perustettu vuonna 1947 ja on osa maailmanlaajuista Rotary-järjestöä. Rotary on palveluyhteisö, joka kokoaa samanhenkisiä ihmisiä tekemään hyvää niin omalla asuinalueellaan kuin maailmanlaajuisestikin. Rotarien toimintaa ohjaavat korkeat eettiset periaatteet. 

 

Maarianhaminan Rotaryklubi on vuosien varrella lahjoittanut kaupungille kuusi maamerkkiä. Nämä ovat tuulimylly, Flisön ankkurit, sumukello, lehmusistutus, tunnusmajakka ja skeittiramppi. 

Lintutorni kosteikon ja sen lintulajien tarkkailua varten.

Lintutornin pystytti Maarianhaminan Rotaryklubi syyskuussa 2022 yhteistyössä

Maarianhaminan kaupungin ja Ålands fågelskyddsföreningin kanssa. Torni mahdollistaa kosteikon ja sen lintulajien tarkkailun, ja liittyy Maarianhaminan Rotaryklubin Itämerta tukevaan toimintaan.  

 

Maarianhaminan Rotaryklubi

 

 

ENGELSKA

Mariehamn Rotary Club was founded in 1947 and is part of the worldwide Rotary-organization. Rotary is a service organization that brings together like-minded people to do good in their own communities as well as across the globe. All Rotary activities are guided by high ethical standards.

Over the years, Mariehamn Rotary Club has donated six landmarks to the city: a windmill, the Flisö Anchors, a fog clock, linden trees, a beacon and a skating ramp.

Bird tower for an overview of the wetland and its’ birdlife.

The bird tower was built by Mariehamn Rotary Club in September 2022 in cooperation with the City of Mariehamn and the Åland Bird Protection Association. The tower enables an overview of the wetland and its birdlife.  It is part of Mariehamn Rotary Club's activities for the benefit of the Baltic Sea.

Mariehamn Rotary Club

T2324EN_Horizontal_RGB.png
bottom of page