Stipendier

Mariehamns Rotaryklubb har genom åren bidragit med två stipendier till Ålands Lyceum. Stipendierna delas ut till två studeranden som på ett positivt sätt förhåller sig kritiskt till sanningar, som är goda kamrater, som skapar goodwill och har höga rättvisekrav. Beslut om vem som tilldelas stipendierna tas av Ålands Lyceum.

Tonårsparlören

Klubben har genom åren satsat på drogförebyggande arbete genom information om droger och alkohol i de åländska skolorna. Under flera år har klubben också delat ut ca 110 exemplar av den lilla skriften ”Tonårsparlören” till eleverna i åk 6 i Mariehamn och deras föräldrar.  Distributionen av "Tonårsparlören" har skett i samarbete med Mariehamns Inner Wheel klubb och Fältarna. Parlören sponsorerades av företag.

Tonårsparlören.jpg

Röntgenapparaten

Klubben påbörjade under rotaryåret 2013-2014 ett projekt som omfattade finansiering av en mobil röntgenapparat till ett lokalt sjukhus i Tanzania. Gynekolog Manoucherh Nozrat-Nazemi, aktiv inom Rotarys Läkarbank, informerade klubben på ett veckomöte om sjukhusets verksamhet och behovet av en röntgenapparat. En lämplig begagnad, inte alltför elektroniskt komplicerad apparat hittades våren 2015 och på hösten skickades röntgenapparaten till Tanzania. Efter en utdragen och omfattande korrespondens om inrikestransporten till sjukhuset med Christian Council of Tanzania fick klubben äntligen bekräftat den 27 juni 2016 att röntgenapparaten hade kommit fram till sjukhuset i Ilembula. Klubben beviljades 3000 euro i District Grant för projektet.

Landmärken i Mariehamn

Genom åren har Mariehamns Rotaryklubb donerat fem landmärken till staden. Det ligger en intressant historia bakom varje märke som vi gärna delar med av oss här. Klicka på bilderna nedan för att läsa mer.

Tidigare presidenter

1. Viktor Strandfält 1947-1948

 

2. Viktor Strandfält 1948-1949

 

3. Berndt Gunnar Limnell 1949-1950

 

4. Tor Beckman 1950-1951

 

5. Tor Brenning 1951-1952

 

6. Axel Kuffschinoff 1952-1953

 

7. Oskar Tudeer 1953-1954

 

8. Anton Häggblom 1954-1955

 

9. Fjalar Grönberg 1955-1956

 

10. Bertel Fagerlund 1956-1957

 

11. Nils Dahlman 1957-1958

 

12. Hugo Johansson 1958-1959

 

13. Waldemar Höglund 1959-1960

 

14. Frithiof Lindholm 1960-1961

 

15. Birger Palme 1961-1962

 

16. Bror Sundblom 1962-1963

 

17. Ernst Johansson 1963-1964

 

18. Arne Winter 1964-1965

 

19. Yngve Holmgren 1965-1966

 

20. Thorvald Eriksson 1966-1967

 

21. Jan-Erik Lindfors 1967-1968

 

22. Bertel Lindroos 1968-1969

 

23. Rainer Mattsson 1969-1970

 

24. Lars Lönnqvist 1970-1971

 

25. Runar Åkerfelt 1971-1972

 

26. Klas Eklund 1972-1973

 

27. Bjarne Olofsson 1973-1974

 

28. Kurt Berndtson 1974-1975

 

29. Jorma Lindberg 1975-1976

 

30. Anders Lindholm 1976-1977

 

31. Bengt Hellsten 1977-1978

 

32. Roger Rothberg 1978-1979

 

33. Leif Jansson 1979-1980
 
34. Rainer Lönn 1980-1981
35. Guido Lindroth 1981-1982
36.Bengt Öfverström 1982-1983
37. Erolf Fellman 1983-1984
38. Helge Mattsson 1984-1985
39. Erling Gustafsson 1985-1986
40. Edgar Karlsson 1986-1987
 
41. Gunnar Lundberg 1987-1988
42. Tore Karlström 1988-1989
43. Karl-Göran Eriksson 1989-1990
44. Jan-Erik Johansson 1990-1991
45. Stig Dreijer 1991-1992
46. Torsten Wikstrand 1992-1993
47. Sven Sundström 1993-1994
48. Ben Listherby 1994-1995
49. Justus Harberg 1995-1996
50.Bo Tikander 1996-1997
51. Kai Uotila 1997-1998
52. Rolf Granlund 1998-1999
53. Bjarne Blomster 1999-2000
54. Nils-Erik Eklund 2000-2001
55. Stefan Kalmer 2001-2002
56.Robert von Pfaler 2002-2003
57. Edgar Vickström 2003-2004
58. Karl-Erik Williams 2004-2005
59. Anders Ingves 2005-2006
60. Harry Jansson 2006-2007
61.Edgar Öjhberg 2007-2008
62. Mikael Lönnqvist 2008-2009
63. Carin Holmqvist 2009-2010
64. Lennart Joelsson 2010-2011
65. Jesper Eliasson 2011-2012
66. Lena Laitinen 2012-2013
67. Björn-Olof Ehrnström 2013-2014
68. Patrik Ekblom 2014-2015
69. Agneta Erlandsson-Björklund 2015-2016
70. Pia Rothberg-Olofsson 2016-2017
71. Agneta Eriksson-Granskog 2017-2018
72. Gyrid Högman 2018-2019
73. Henrik Lindqvist 2019-2020
74. Björn Wennström 2020-2021
  
ROTARY INTERNATIONAL
 
 
Temabild Rotary 2021.png