top of page

Stipendier

Mariehamns Rotaryklubb har genom åren bidragit med två stipendier till Ålands Lyceum. Stipendierna delas ut till två studeranden som på ett positivt sätt förhåller sig kritiskt till sanningar, som är goda kamrater, som skapar goodwill och har höga rättvisekrav. Beslut om vem som tilldelas stipendierna tas av Ålands Lyceum.

Tonårsparlören

Klubben har genom åren satsat på drogförebyggande arbete genom information om droger och alkohol i de åländska skolorna. Under flera år har klubben också delat ut ca 110 exemplar av den lilla skriften ”Tonårsparlören” till eleverna i åk 6 i Mariehamn och deras föräldrar.  Distributionen av "Tonårsparlören" har skett i samarbete med Mariehamns Inner Wheel klubb och Fältarna. Parlören sponsorerades av företag. Projektet fortsätter även idag i Folkhälsans regi.

Tonårsparlören.jpg

Röntgenapparaten

Klubben påbörjade under rotaryåret 2013-2014 ett projekt som omfattade finansiering av en mobil röntgenapparat till ett lokalt sjukhus i Tanzania. Gynekolog Manoucherh Nozrat-Nazemi, aktiv inom Rotarys Läkarbank, informerade klubben på ett veckomöte om sjukhusets verksamhet och behovet av en röntgenapparat. En lämplig begagnad, inte alltför elektroniskt komplicerad apparat hittades våren 2015 och på hösten skickades röntgenapparaten till Tanzania. Efter en utdragen och omfattande korrespondens om inrikestransporten till sjukhuset med Christian Council of Tanzania fick klubben äntligen bekräftat den 27 juni 2016 att röntgenapparaten hade kommit fram till sjukhuset i Ilembula. Klubben beviljades 3000 euro i District Grant för projektet.

Bra samarbete


Ett modernt landmärke ­- en ramp i skateparken

Genom åren har Mariehamns Rotaryklubb donerat fem landmärken till Mariehamns stad; Kvarnen, Flisö Ankarna, Mistklockan, Lindarna och Båken. Det ligger en intressant historia bakom varje märke. Du kan läsa mer om dem på www.mariehamnsrotary.com/historia.

Det senaste och sjätte landmärket ”Ramp i skateparken” är i modernare tappning. 

Patrik Ekblom, medlem i Mariehamns Rotary, var initiativtagare till klubbens insats.
”När jag såg att skateklubben sökte sponsorer för en ny park tyckte jag att det skulle passa oss och det av flera skäl. Mariehamns Rotaryklubb har genom åren stått bakom många landmärken i Mariehamn. Dessutom har vår klubb gjort flera drogförebyggande insatser och satsat på ungdomar, främst genom ungdomsutbytet som pågått i många år. I skateparken förenas allt detta – en ramp är ett modernt landmärke och skateparken är en drogfri plats med en bra verksamhet för ungdomar”, säger Patrik.

När han lanserade idén för styrelsen var den med på noterna och sedan vara det bara att beställa rampen från ett specialistföretag och sedermera skruva upp skylten som förkunnar att den bekostats av Mariehamns Rotaryklubb.

När föreningen SK8 Åland sökte sponsorer till skateparken skrev föreningens ordförande i lokaltidningarna; 
”Unga i dag behöver meningsfulla fritidsaktiviteter, som kan utövas utomhus, som en motvikt till det stillasittande livet framför en dataskärm. Låt oss gemensamt jobba för en god sak för våra barn och ungdomar”. Ordföranden visste redan då var det bästa stället för ett nytt skateområde skulle vara: Miramarparken i Mariehamn. Det är ett öppet och centralt läge med bra insyn. Det underlättar förebyggandet av mobbning och drogmissbruk.

Skateparken är ett fint exempel på hur Ålands Landskapsregering, Mariehamns stad och en rad sponsorer från det privata näringslivet och från föreningslivet kan samarbeta för att få till stånd olika projekt.

Skateparken.jpg

Landmärken i Mariehamn

Genom åren har Mariehamns Rotaryklubb donerat fem landmärken till staden. Det ligger en intressant historia bakom varje märke som vi gärna delar med av oss här. Klicka på bilderna nedan för att läsa mer.

Tidigare presidenter

1. Viktor Strandfält 1947-1948

 

2. Viktor Strandfält 1948-1949

 

3. Berndt Gunnar Limnell 1949-1950

 

4. Tor Beckman 1950-1951

 

5. Tor Brenning 1951-1952

 

6. Axel Kuffschinoff 1952-1953

 

7. Oskar Tudeer 1953-1954

 

8. Anton Häggblom 1954-1955

 

9. Fjalar Grönberg 1955-1956

 

10. Bertel Fagerlund 1956-1957

 

11. Nils Dahlman 1957-1958

 

12. Hugo Johansson 1958-1959

 

13. Waldemar Höglund 1959-1960

 

14. Frithiof Lindholm 1960-1961

 

15. Birger Palme 1961-1962

 

16. Bror Sundblom 1962-1963

 

17. Ernst Johansson 1963-1964

 

18. Arne Winter 1964-1965

 

19. Yngve Holmgren 1965-1966

 

20. Thorvald Eriksson 1966-1967

 

21. Jan-Erik Lindfors 1967-1968

 

22. Bertel Lindroos 1968-1969

 

23. Rainer Mattsson 1969-1970

 

24. Lars Lönnqvist 1970-1971

 

25. Runar Åkerfelt 1971-1972

 

26. Klas Eklund 1972-1973

 

27. Bjarne Olofsson 1973-1974

 

28. Kurt Berndtson 1974-1975

 

29. Jorma Lindberg 1975-1976

 

30. Anders Lindholm 1976-1977

 

31. Bengt Hellsten 1977-1978

 

32. Roger Rothberg 1978-1979

 

33. Leif Jansson 1979-1980

 

34. Rainer Lönn 1980-1981

35. Guido Lindroth 1981-1982

36.Bengt Öfverström 1982-1983

37. Erolf Fellman 1983-1984

38. Helge Mattsson 1984-1985

39. Erling Gustafsson 1985-1986

40. Edgar Karlsson 1986-1987

41. Gunnar Lundberg 1987-1988

42. Tore Karlström 1988-1989

43. Karl-Göran Eriksson 1989-1990

44. Jan-Erik Johansson 1990-1991

45. Stig Dreijer 1991-1992

46. Torsten Wikstrand 1992-1993

47. Sven Sundström 1993-1994

48. Ben Listherby 1994-1995

49. Justus Harberg 1995-1996

50.Bo Tikander 1996-1997

51. Kai Uotila 1997-1998

52. Rolf Granlund 1998-1999

53. Bjarne Blomster 1999-2000

54. Nils-Erik Eklund 2000-2001

55. Stefan Kalmer 2001-2002

56.Robert von Pfaler 2002-2003

57. Edgar Vickström 2003-2004

58. Karl-Erik Williams 2004-2005

59. Anders Ingves 2005-2006

60. Harry Jansson 2006-2007

61.Edgar Öhberg 2007-2008

62. Mikael Lönnqvist 2008-2009

63. Carin Holmqvist 2009-2010

64. Lennart Joelsson 2010-2011

65. Jesper Eliasson 2011-2012

66. Lena Laitinen 2012-2013

67. Björn-Olof Ehrnström 2013-2014

68. Patrik Ekblom 2014-2015

69. Agneta Erlandsson-Björklund 2015-2016

70. Pia Rothberg-Olofsson 2016-2017

71. Agneta Eriksson-Granskog 2017-2018

72. Gyrid Högman 2018-2019

73. Henrik Lindqvist 2019-2020

74. Björn Wennström 2020-2021

 

75. Fanny Johansson 2021-2022

ROTARY INTERNATIONAL
 
 
T2324EN_Horizontal_RGB.png
Rotary peace.jpg
bottom of page