top of page

Historien om landmärket Kvarnen

 

Mariehamn grundades som bekant med kejserligt dekret den 21st februari 1861. Marken i den fattiga byn Övernäs exproprierades helt sonika. Övernäs bestod av fyra fattiga små hemman vilka kan följas tillbaka åtminstone till 1600-talet.

 

Under Stora Ofreden brändes byn ned. All bebyggelse 1861 var alltså uppförd efter 1721. Hela byns mantal uppgick till 1 7/8  dvs knappt två ”normala hemman” och åkerarealen till 15 ha dvs inte ens 4 ha per gård. Inte mycket att leva på.

 

Själv byn befanns på det vi nu kallar Stadshusbacken. Fyra gårdar, gamla och förfallna, omålade, grå och dystra. Men det fanns en väderkvarn. Mossbelupen och fallfärdig. Den stod där stadsdelen ”Kvarnberget” nu är.

 

Nå likt mycket annat i staden fick den gamla kvarnen ganska snart skatta åt förgängelsen och glömdes snart bort. Och så skulle det väl ha förblivit om det inte var för Mariehamns Rotary.

Klubben grundades 1947 på initiativ av apotekare Fjalar Grönberg och dess 23 chartermedlemmar var från starten djupt engagerade i stadens handel och vandel. 1962 firade alltså klubben 15 års jubileum samtidigt som staden firade 100 års jubileum. Jag kommer väl ihåg båda händelserna. Att klubben började diskutera en insats som skulle märkas är inte att förundras över.

 

Vem som var pappa till kvarnidén vet jag inte men min far var nog en av dem. Han utsågs för övrigt till kommittéordförande.

 

Själva kvarnen var ursprungligen uppförd i Hammarudda på 1700-talet och senare flyttad till Södersunda. Rotarybröderna ordnade talka och plockade ner kvarnen. Något som på den tiden väckte rätt mycket uppmärksamhet. Sedan forslade man den på lastbil till staden och om jag inte missminner mig så stod jag på lastbilsflaket.

 

Eftersom det egentliga kvarnberget nu var bebyggt med stadshus och annat anvisade staden ett annat berg – Krokviksberget.

 

Den 31 maj 1963 överlämnade kommittén kvarnen till rotaryklubben som sedan gav kvarnen vidare till staden. Den 3 augusti fick klubben följande skrivelse från staden:

 

”För det förtroende Mariehamns Rotaryklubb visat Mariehamns stad genom att i stadens ägo och vård överlåta den från Jomala Södersunda förvärvade väderkvarnen som genom Rotaryklubbens medlemmars personliga insatser så gediget restaurerats och iståndsatts, får stadsstyrelsen härmed framföra Mariehamns stads varma tack. Kvarnen utgör en av de mest utpräglade symbolerna för den materiella odling och det åländska samhället varur staden härleder sitt ursprung, och kommer att intaga en framträdande plats bland stadens kulturklenoder.”

Text: Johan Dahlman

T2324EN_Horizontal_RGB.png
bottom of page