top of page

Historien om landmärket Lindarna

 

I byn Övernäs fanns inte en enda lind så varifrån kommer lindarna? Jo redan i den första stadsplanen hade man ritat in såväl en nord-sydlig som en öst-västlig esplanad. Den esplanad som skulle bli den dominerande var den senare. Esplanaden kantades av Södra Esplanadgatan och Norra Esplanadgatan. Södra Esplanadgatan är numera omdöpt till ”Storagatan”.

 

Men lindarna var det ja. Jo i den ursprungliga ”Esplanaden” fanns inga lindar, ja inga ädla lövträd över huvudtaget. Esplanaden bestod av alkärr, björkar och tallar.

 

För att få ordning på Esplanaden tillsattes 1887 en ”planteringskommitté”. Inställningen var att Esplanaden skulle bevaras i ursprungligt skick och det var faktiskt inte förrän i början av 1900-talet som kommittén började plantera in lindar i snörräta rader. Något som var sisådär populärt. Men så var början gjord och staden hade halkat in på ett bananskal på det som skulle bli stadens största kännetecken jämsides med Pommern. 

 

I samband med klubbens 50 års jubileum beslöt klubben att donera 50 lindar åt staden att pryda Västra Utfarten och året därefter kunde staden börja planteringen. De första lindarna planterades under överinseende av bl.a. rotarypresidenten Kai Uotila samt de två återstående chartermedlemmarna Nils Dahlman och Matts Dreijer.

 

Tyvärr har några av träden skadats och inte ersatts men i övrigt håller dessa ”Rotary-lindar” sakta på att förvandla utfarten till en lind-allé. 

Text: Johan Dahlman

T2324EN_Horizontal_RGB.png
bottom of page