top of page
Image by Markus Winkler

Pressrelease 26.4.2023

ÖVER 100 000 EURO INSAMLAT I FRAMGÅNGSRIK KAMPANJ TILL FÖRMÅN FÖR FLYKTINGAR I UKRAINA

 

Den 19 april var resultatet för Mariehamns Rotaryklubbs insamlingskampanj till förmån för människor på flykt inom Ukraina 100 818 euro! Det är mycket mer än vad klubben hade vågat hoppas på.

Många större insamlingsinsatser hade redan gjorts på Åland när Mariehamns Rotaryklubb i mitten av februari i år inledde en omfattande insamling för behövande i Ukraina. Men det förödande kriget bara fortgår samtidigt som människor som varit på flykt i andra länder återvänder till Ukraina - utan att ha ett hem att återvända till. Behovet av stöd är fortsatt ofattbart stort.

Rotaryklubbens medlemmar och olika företag har sponsrat insamlingens alla kostnader från tryck av material och portokostnader till avgifter för abonnemang, tillstånd, bankavgifter och material till Ukrainapins. Klubbmedlemmarna har bidragit med sin tid och medel för att ge insamlingen så stor spridning som möjligt. Det innebär att de insamlade pengarna betalas oavkortat direkt till organisationer i Ukraina.

Rotary Club Kiev International var den första mottagaren av donationer från Mariehamns Rotaryklubbs insamling. I slutet av mars fick RC Kiev International 70 000 euro och de första dagarna i april ytterligare 11 500 euro där även fyra Rotaryklubbar i sydvästra Finland bidragit med pengar.

Upplägget för Kievklubbens humanitära hjälpinsatser i Ukraina är att kommunen tillhandahåller någon form av byggnad som klubben sedan inreder och utrustar efter behov. Med de bidrag Mariehamns Rotaryklubb nu skickat ställer RC Kiev International med ideella krafter i ordning utrustning till två stora boenden för flyktingar i regionerna Cherkassy och Uzgorod, Rahiv, i Ukraina. Sammantaget finansierar Mariehamns Rotaryklubbs insamling så här långt 314 sängar med tillbehör, 600 set madrasser, dynor, täcken och lakan (två set för varje person) samt fyra system med vattenreningsfilter. Mer om RC Kiev Internationals stödinsatser finns att läsa på klubbens hemsida: http://project4099966.tilda.ws/page19620797.html

Enligt planen görs nästa utbetalning från insamlingen inom kort till organisationen ShelterBox målinriktade verksamhet i Ukraina. ShelterBox jobbar i sina projekt med till exempel reparation av byggnader och distribution av förnödenheter och grundläggande hygienprodukter till inkvarteringsanläggningar och behövande i Ukraina.

Mariehamns Rotaryklubb vill framföra ett innerligt och varmt tack till alla som på olika sätt bidragit till klubbens insamling!

Bidrag till insamlingen är fortsatt välkomna under hela våren och sommaren. Se närmare om möjligheterna på Rotaryklubbens hemsida: https://www.mariehamnsrotary.com/ukraina

Insamlade medel kommer fortlöpande att förmedlas vidare till behövande i Ukraina.

 

För mera information, kontakta:

Katarina Fellman, President i Mariehamns Rotaryklubb samt medlem i insamlingsprojektet
E-post: katarina.fellman@gmail.com

Fanny Johansson, viceordförande i Mariehamns Rotaryklubb samt medlem i insamlingsprojektet
E-post: lillifanny.johansson@gmail.com


Insamlingen administreras av Mariehamns Rotaryklubb. Ett officiellt insamlingstillstånd från Ålands landskapsregering har inhämtats.

 

Rotary är en världsomspännande organisation för personer inom affärsvärld och yrkesliv som ger humanitär service, verkar för högt ställda etiska krav inom samtliga yrkesområden och bidrar till fred och samförstånd i världen. Rotary har idag ca 1,4 miljoner medlemmar i drygt
46 000 klubbar i över 200 länder. Rotary är en politiskt och religiöst obunden organisation, öppen för alla kulturer, etniska grupper och trosriktningar. Mariehamns Rotaryklubb grundades 1947 och har för tillfället cirka 100 medlemmar.
Mariehamns Rotaryklubb r.f., c/o Hotell Arkipelag, Strandgatan 35, 22100 Mariehamn
www.mariehamnsrotary.com

 

ShelterBox är en obunden välgörenhetsorganisation som grundats av rotarianer i Storbritannien år 2000. Organisationens syfte är att ordna nödinkvartering och leverans av därtill hörande utrustning till krisdrabbade områden på olika håll i världen, där naturkatastrofer eller humanitära kriser har slagit till.

 

Organisationen har fått sitt namn av en grön låda av plast, en så kallad ShelterBox. Lådan innehåller tält, spis, filtar, solcellslampa och -laddare, myggnät, verktyg och förnödenheter, bland annat kärl och vattenrenare. Organisationen levererar lådorna innehållande de livsviktiga grundförnödenheterna samt annat anpassat material till biståndsområden. Med hjälp av det tillfälliga hemmet får familjerna som drabbats av katastrofen en ny början och stöd för det nya livet.

 

Tilläggsuppgifter om organisationens verksamhet finns exempelvis här: https://www.shelterboxsweden.org/ 

ROTARY INTERNATIONAL
 
 
T2324EN_Horizontal_RGB.png

Pressrelease 13.2.2023

Mariehamns Rotaryklubb inleder stor insamling för Ukraina

 

I dagarna har det gått ett år sedan Ryssland inledde sin attack mot Ukraina och Ukrainas befolkning lider i krigets spår. Många större insamlingsinsatser har redan gjorts på Åland, men då Ryssland under vårvintern uppges förbereda en ny stor offensiv behövs omedelbar ökad hjälp till det ukrainska folket! Av den här orsaken inleder Mariehamns Rotaryklubb nu en stor penninginsamling med målet att skyndsamt hjälpa flyktingar inom Ukrainas gränser.

Under 2022 tog Mariehamns Rotaryklubb bland annat initiativet till en konstauktion till förmån för krigets nödlidande i Ukraina. Genom auktionen och övriga aktiviteter lyckades klubben samla in hela 30 394 euro, en summa som genom bidrag från Akelius Stiftelsen kunde ökas till hela 48 194 euro. Under den här vårvintern inleds en ny stor insamling bland den åländska befolkningen.

Hjälp till människor på flykt inom Ukraina

Vårvinterns insamling riktar sig både till åländska privatpersoner och företag. Målet är att få ihop medel för att kunna bidra till ShelterBox-projektet i Ukraina, ett projekt som bland annat  arbetar med leverans av så kallade ShelterKits (innehållande verktyg och material för återuppbyggnad) men även madrasser, sängkläder, vinterkläder och grundläggande hygienprodukter. Behovet av nödinkvartering är för närvarande oerhört stort. Hjälpen når fram till de behövande via frivilliga händer inom det ukrainska Rotarynätverket samt via hjälporganisationen ShelterBox Finland.  

Insamlade medel går till att förbättra situationen för människor på flykt inom Ukraina. Mariehamns Rotaryklubbs medlemmar, samt de företag och organisationer de arbetar inom, bidrar frivilligt med sin tid och medel för att ge insamlingen så stor spridning som möjligt.

Initiativtagare till insamlingen är mångårige Rotarymedlemmen och tidigare Viking Line-vd:n Nils-Erik Eklund:

– Vi har värme i våra hus och vatten i våra kranar – Det har man inte i Ukraina. Nu har alla ålänningar en möjlighet att göra en insats för Ukrainas lidande befolkning, säger Nils-Erik Eklund om tanken bakom insamlingen. 

Många sätt att bidra till insamlingen

Insamlingen genomförs brett i det åländska samhället. I mitten av februari går ett utskick till alla åländska hushåll med information om hur inbetalningar kan göras. Som bidragsgivare kan man exempelvis göra en inbetalning till ett kontonummer som framgår av utskicket. Alternativt kan man använda ett speciellt telefonnummer som man ringer för att bidra med ett fastslaget belopp. Under mars månad planerar Mariehamns Rotaryklubb även genomföra fysiska insamlingar runtom på Åland för att öka synligheten för kampanjen.

Målet är att samla ihop tillräckligt med medel för att möjliggöra inköp av exempelvis 10 ShelterKit, 100 sängar, 100 uppsättningar sängkläder samt förnödenheter till nödinkvarteringarna i Ukraina. Insamlingsperioden genomförs i första hand under februari och mars, varefter de första konkreta åtgärderna kan inledas på plats i Ukraina. Bidrag till insamlingen är dock välkomna under hela våren och kommer fortlöpande att förmedlas vidare.

 

Insamlingen administreras av Mariehamns Rotaryklubb. Ett officiellt insamlingstillstånd från Ålands landskapsregering har inhämtats. 

 

För mera information, kontakta:

Nils-Erik Eklund, initiativtagare till insamlingsprojektet
Telefon: +358 400 529 516
E-post: nilserikeklund@hotmail.com

Katarina Fellman, President i Mariehamns Rotaryklubb samt medlem i insamlingsprojektet
E-post: katarina.fellman@gmail.com 

 

Rotary är en världsomspännande organisation för personer inom affärsvärld och yrkesliv som ger humanitär service, verkar för högt ställda etiska krav inom samtliga yrkesområden och bidrar till fred och samförstånd i världen. Rotary har idag ca 1,4 miljoner medlemmar i drygt
46 000 klubbar i över 200 länder. Rotary är en politiskt och religiöst obunden organisation, öppen för alla kulturer, etniska grupper och trosriktningar. Mariehamns Rotaryklubb grundades 1947 och har för tillfället cirka 100 medlemmar.
Mariehamns Rotaryklubb r.f., c/o Hotell Arkipelag, Strandgatan 35, 22100 Mariehamn
www.mariehamnsrotary.com

 

ShelterBox är en obunden välgörenhetsorganisation som grundats av rotarianer i Storbritannien år 2000. Organisationens syfte är att ordna nödinkvartering och leverans av därtill hörande utrustning till krisdrabbade områden på olika håll i världen, där naturkatastrofer eller humanitära kriser har slagit till.

 

Organisationen har fått sitt namn av en grön låda av plast, en så kallad ShelterBox. Lådan innehåller tält, spis, filtar, solcellslampa och -laddare, myggnät, verktyg och förnödenheter, bland annat kärl och vattenrenare. Organisationen levererar lådorna innehållande de livsviktiga grundförnödenheterna samt annat anpassat material till biståndsområden. Med hjälp av det tillfälliga hemmet får familjerna som drabbats av katastrofen en ny början och stöd för det nya livet.

 

Tilläggsuppgifter om organisationens verksamhet finns exempelvis här: https://www.shelterboxsweden.org/ 

Pressrelease 08.11.2022

Mariehamns Rotaryklubb firar 75-årsjubileum

Den 13 november 1947 blev Mariehamns Rotaryklubb intagen i Rotary International. Klubben hade då 27 medlemmar, alla män med ledande ställning i samhället. Vid tidpunkten för 75-års jubileet 2022 har medlemsantalet ökat till 100, både män och kvinnor. Medlemmarna speglar samhället och representerar många yrkesområden. 

 

Jubileet firas lördagen den 12 november på restaurang Nautical med tillhörande högtidsceremonier, uppmärksammande av hedersmedlemmar som bidragit till klubbens verksamhet under många år, utdelning av Paul Harris Fellow-utmärkelser till medlemmar som utmärkt sig genom sitt engagemang, festtal och hälsningar från Rotary International, distriktet och andra klubbar samt med underhållning. Programmet bifogas.

 

Under dagen uppmärksammas jubileumsåret bl a genom:

 • Boksläpp av Mariehamn Rotaryklubbs 75-årshistorik, sammanställd av Helena Forsgård och Håkan Skogsjö. Mer information: Björn-Olof Ehrnström, bjorn_ehrnstrom@hotmail.com 
   

 • Lansering av Rotaryklubbens Jubileumsfrimärke, som föreställer ett välkänt Rotaryprojekt, Båken vid Sjökvarteret, med valören Europaporto som har tagits fram för klubbens medlemmar. Mer information: Torsten Wikstrand, torsten.wikstrand@aland.net 
   

 • IYFR International Yachting Fellowship of Rotarians, Åland Fleet, arrangerar en öppen jubileumsföreläsning av världsomseglare Janneke Kuyster och Wietze van der Laan i samarbete med tre åländska segelsällskap på Ålands sjöfartsmuseum på lördagen den 12.11 kl 15.30-17.30. Mer information: eva.donalds@brillliantbusiness.nu 

  Jubileumsåret har präglats av många aktiviteter och årligen arbetar Mariehamns Rotaryklubb för att skapa en bättre värld inom olika fokusområden:

 • Rotary verkar för fred, vilket i år har varit mycket aktuellt. Under jubileumsåret har Mariehamns Rotaryklubb samlat ihop medel bl a genom en konstauktion i april, genom att under våren sälja Ukraina-pins och genom att samla in medel bland medlemmarna och via Röda Korset. Totalt har dessa insamlingar inbringat 31 500 euro och i samarbete med svenska Akelius Stiftelsen utökades insamlingen till totalt 50 000 euro. Engagemanget för Ukraina fortsätter.
   

 • Ungdomsutbyte är en viktig del av Rotarys arbete för att öka den internationella förståelsen och efter två års paus till följd av coronapandemin har Mariehamns Rotaryklubb åter fått ta emot en utbytesstudent, Eure-Elise “Lily” Amblard, från Frankrike. Samtidigt har Amira Scott från Ålands Lyceum åkt som utbytesstudent till Saint Raphael på franska rivieran. Mariehamns Rotaryklubb ger även årliga stipendier till studerande vid Ålands Lyceum.
   

 • En av de viktigaste målsättningarna för Rotary är att bekämpa och utrota sjukdomar såsom polio. Mariehamns Rotaryklubb samlar årligen in pengar för detta ändamål och har samlat totalt ungefär 3000 euro det gångna året.
   

 • Miljön är ytterligare ett fokusområde som Mariehamns Rotaryklubb prioriterar Genom att sponsorera vattenryggsäckar med testutrustning till grundskolor på Åland, genom att i samarbete med Finlands Miljöcentral ta vattenprover vid våra kustvatten samt genom att i samarbete med Ålands fågelskyddsförening och Mariehamns stad bygga ett fågeltorn vid den nya våtmarken längst in i Svibyviken.
   

 • På Mariehamns Rotaryklubbs veckomöten har jubileet till ära även hållits jubileumsföredrag, senast ett högaktuellt om säkerhetssituationen i Östersjöregionen av Olof Ehrenkrona. 

   

När Mariehamns Rotaryklubb nu går mot nästa årtionde, är vi en aktiv förening som årligen tar in nya medlemmar från olika branscher i samhället och bidrar till en bättre värld genom att samla medel till Rotary Foundation för projekt runt om i världen.


För mer information om jubileumsåret vänligen kontakta:


Katarina Fellman

President 2022-23, Mariehamns Rotaryklubb

katarina.fellman@gmail.com

 

Sanna Könönen-Wahlstedt

Ordförande i jubileumskommittén, Mariehamns Rotaryklubb

mariesusannakw@gmail.com

 

Rotary är en världsomspännande organisation för handlingskraftiga personer inom affärsvärld och yrkesliv som ger humanitär service, verkar för högt ställda etiska krav inom samtliga yrkesområden och bidrar till fred och samförstånd i världen. Rotary har idag ca 1,4 miljoner medlemmar i drygt 46 000 klubbar i över 200 länder. Rotary är en politiskt och religiöst obunden organisation, öppen för alla kulturer, etniska grupper och trosriktningar. Mariehamns Rotaryklubb grundades 1947.
 

Mariehamns Rotaryklubb r.f., c/o Hotell Arkipelag, Strandgatan 31, 22100 Mariehamn

www.mariehamnsrotary.com

Pressrelease 11.3.2022

Mariehamns Rotary donerar 10.000 euro tillsammans med Akelius Foundation

 

Mariehamns Rotary hjälper åländska studenter komma ut i världen och vi tar emot internationella studenter till Åland, varje år. Vi har sedan 1979 verkat för att utrota polion i världen och över $2.1 miljarder har donerats av 1,2 miljoner rotarianer i samarbete med Bill & Melinda Gates.

 

Att verka för fred är centralt i Rotary och vi finansierar 6 Peace Centers i världen, bland annat i Uppsala.

 

Nu är den humanitära krisen akut i Ukraina och då väljer Mariehamns Rotaryklubb att följa den finska Distriktsguvernören Mikko Lindemans uppmaning att samarbeta med alla Rotaryklubbar i Sverige där varje donerad euro dubblas av Akelius Foundation.

 

Mariehamns Rotaryklubb donerade denna vecka ett första belopp 5.000 euro som alltså dubblades till 10.000 euro för att maximera stödet till Ukraina.

 

Kampanjen fortsätter med att Godby Rotaryklubb deltar vid Ålands Handelsmässan i helgen där intäkterna går till förmån för Ukraina och Mariehamn klubbens medlemmar har även för avsikt att hjälpa det åländska Röda Korset med insamlingar på gator och torg.

 

 

Fanny Johansson

President, Mariehamns Rotaryklubb

bottom of page