Möten

Välkomna till klubbens veckomöten fredagar klockan 12.15-13.15
 
Vi erbjuder dig som medlem, inbjuden gäst eller föreläsare att delta på möten på hotell Arkipelag eller på distans via Zoom. För zoomlänk vänligen kontakta Anna Dahlman. Lunchen börjar 11.45.


16.09.2022 

Direktör för Ålands Fredsinstitut Sia Spiliopoulo: Finland, Nato och demokratisk kontroll i militära allianser.


23.09.2022 

Jesper Eliasson: PAF - Schweiz driver resultatet

30.09.2022 

EU-parlamentariker Nils Torvalds: En lägeskoll på aktuella Europeiska frågor

07.10.2022 

TBA

14.10.2022 

Miljösamordnare Ulf Simolin presenterar våtmarken i Sviby där fågeltornet skall byggas och dess effekter på miljön och friluftsliv.

21.10.2022 

EGO-föredrag Kaj Grundström

28.10.2022 

Föredrag till jubileumsårets ära av Olof Ehrenkrona, svensk generalkonsul på Åland 2015-2018
 

4.11.2022 

Årsmöte

12.11.2022 

75-ÅRSJUBILEUM
Festmiddag på Restaurang Nautical 18:30

18.11.2022 

EGO-föredrag Birger Sandell

25.11.2022

David Karlsson, VD på Ålands Elandelslag: Energikrisen - hur påverkar den oss på Åland?

02.12.2022 

EGO-föredrag Arne Selander

09.12.2022 

TBA

16.12.2022 

Ålands Lucia besöker klubben

Ytterligare mötesdatum 09.12

OBS

Notera att 75-årsjubileumsmiddagen 12.11. ersätter lunchmötet 11.11.

ROTARY INTERNATIONAL
 
 
T2223-EN-Horizontal-RGB.png
Rotary peace.jpg