Möten

Välkomna till klubbens veckomöten!
 
Vi erbjuder dig som medlem eller inbjuden gäst eller föreläsare att delta på möten på hotell Arkipelag eller via Zoom. 29.04.2022 (möjlighet att besöka Sjöfartsverket efter mötet)
Projekt Emelia / Stefan Olofsson

Efter veckomötet besök till Sjöfartsverket

06.05.2022
EGO-Föredrag: Saeid Varyani / EGO-Föredrag: Ingeborg Hanses

13.05.2022
Klubbens utbytesungdom, Amira Scott, presenterar sig

20.05.2022 VÅRMÖTE

Presentation av verksamhetsplan för Rotary år 2021-2022 (enligt nya stadgar före utg. av maj)

Extraordinarie föreningsmöte, ärende: förändring av stadgar för Mariehamns Rotaryklubb

 

21.05.2022 JUBILEUMSTRÄFF (LÖRDAG)
Utflykt till Föglö/Carlsro

 

27.05.2022
Klämdag, inget möte


03.06.2022 
EGO-föredrag: Åsa Ceder

10.06.2022 

Presentation av Grit:lab - en innovativ kodarutbildning/Francois Baugis

17.06.2022 

Presidentbyte tillsammans med Godby Rotaryklubb - plats Villansvägen 17

KVÄLLSTILLSTÄLLNING - Föranmälan behovs för matbeställning. Mer information följer.

24.06.2022 

Midsommar - inget möte.

ROTARY INTERNATIONAL
 
 
Temabild Rotary 2021.png
Rotary peace.jpg