Möten

Välkomna till klubbens veckomöten!
 
Vi erbjuder dig att delta via Zoom på möten.
26.2.2021
Marika Sundqvist-Karlsson, Åland Living - mer tid till livet
5.3.2021
Micke och Jenny Björklund, Smakbyn, Ålands Destilleri, Robinson m m
12.3.2021
EGO-föredrag Birgitta Eriksson 
19.3.2021
Henrik Lindqvist och Leif Nordlund, Utveckling av åländsk vindkraft
ROTARY INTERNATIONAL
 
 

Copyright © 2021 Mariehamns Rotaryklubb