Möten

Välkomna till klubbens veckomöten!
 
Vi erbjuder dig som medlem eller inbjuden gäst eller föreläsare att delta på hotell Arkipelag eller via Zoom på möten. 18.6.2021
Styrelsebyte tillsammans med Godby Rotaryklubb.

25.6.2021
Inget möte.

02.07.2021
Sommarlunch/diskussionsmöte för medlemmar samt planering inför Åland Sails.
(inget föredrag)

9.7.2021-23.7.2021 - mötesuppehåll.

22-25.7 kl. 11-20 alla dagar utom 25.7 då kl.11-17

Här kommer vi att delta tillsammans med Godby klubben och visa upp Shelterbox (inget föredrag), sker på hotell Arkipelag - Kaptentssalen, inget Zoommöte denna gång.

30.7.2021
Presentation av verksamhetsårets ledarskapsplan av president Fanny Johansson

06.08.2021
Distriktsguvernörsbesök - DG Mikko Lindeman/Somero RC

13.08.2021
Agile Island - Britt Lundberg

20.08.2021
Kallas SkärGård - Timo Vetriö

27.08.2021
GIG-ekonomin - en (R) evolution av arbetslivet - Kristina Närman, Care of Next
ROTARY INTERNATIONAL